Kerkkantoor

Het kerkkantoor staat ten dienste van de Protestantse Gemeente Middelburg.

adres: Nieuwe Kerkgang 7
4331 BE  Middelburg
openingstijden bezoekers:donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
 
telefonisch te bereiken op:maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
 
contactpersoon: mevr. A. Notebaart – Davidse
 telefoon: (0118) 61 35 96
 
e-mail adres:  info@pgmiddelburg.nl