Waalse Gemeente


Eglise Wallonne à Middelbourg

Le culte en français a lieu deux fois par mois. Toutes nos rencontres se déroulent principalement en français.
Chaque dimanche avant le culte, un résumé de la prédication est distribué aux personnes présentes.
Il n’est pas nécessaire de connaître parfaitement le français pour participer à la vie paroissiale.

Nos 3 règles de base sont:

  • – chacun fait de son mieux pour utiliser/comprendre le français;
  • – les réunions se déroulent en français mais nous buvons le café en néerlandais;
  • – mieux vaut parler en néerlandais que se taire en français…

vertaald:

Waalse Kerk in Middelburg

De dienst in het Frans heeft twee keer per maand plaats . Al onze bijeenkomsten verlopen hoofdzakelijk in het Frans.
Iedere zondag wordt voor de dienst een uittreksel uit de preek uitgedeeld aan de aanwezigen.
Het is niet nodig het Frans perfect te beheersen om aan het gemeenteleven deel te nemen.
 

Onze drie basisregels zijn:

  • – iedereen doet zijn best het Frans te gebruiken/begrijpen;
  • – de bijeenkomsten zijn in het Frans, maar we drinken de koffie in het Nederlands;
  • – beter Nederlands te spreken dan in het Frans te zwijgen…

Waalse kerken in Nederland

http://www.egliseswallonnes.nl/fr/


Agenda des Cultes a Middelbourg – 2019 / 2020

Decembre
le 25 decembre à 10h45 Pr Roger Dewandeler culte de Noël

Janvier
le 5 janvier à 10h45 Pr Roger Dewandeler
le 19 janvier à 16h30 Ds. Martin Keizer vêpres musicales

Février
le 2 février à 10h45 Pr Roger Dewandeler sainte-cène
le 16 février à 16h30 Pr Roger Dewandeler vêpres musicales

Mars
le 1er mars à 10h45 Pr Roger Dewandeler
le 15 mars à 16h30 Pr Roger Dewandeler vêpres musicales
le 29 mars à 10h45 Mevr. D. Zantingh


Temple Eglise Wallonne

Simpelhuisstraat 12   
Middelburg

PASTEUR
Roger Dewandeler
Nagtegaalplaats 37
3312AC Dordrecht
tel. (078)6932595
e-mail r.dewandeler@chello.nl

ANCIENS
Annie Goedhart-Dronkers
(secrétaire)
Laan der Commando’s 8
4333BV Middelburg
tel. (0118)626025
e-mail aaegoedhart@canaldigitaal.nl

Wil ten Bruggencate
(ancien-administrateur)
Brandenburglaan 58
4333BZ Middelburg
tel. (0118)472125

Albert Clement
(ancien-administrateur)
 
Singelstraat 45  
4331ST  Middelburg

DIACRE
Magda van Suylekom
tel. (0118)641847 

MARGUILLIER
Gijs van Suylekom  

GIRO IBAN: NL53INGB0003948324
au nom de: “Kerkkas Waalse Gemeente Middelburg”

ECHO WALLON
3 maanden gratis proefabonnement op het maandblad van de Waalse Kerken
aanvragen: irene.blom@telfort.nl