Beleid

Beleidsplan 2015 – 2020

Hoofdpunten van beleid:

 • We denken en werken vanuit de gedachte dat we één veelkleurige PGM zijn;
 • Wijken zijn daarom geen  ‘eilanden’ maar samenstellende delen van die ene PGM;
 • De Koorkerkgemeenschap en bijzondere wijkgemeente De Ontmoeting behouden hun eigen zelfstandige financiële positie binnen de PGM;
 • De begroting is in 2019 structureel sluitend;
 • De PGM is op drie plekken in de stad aanwezig;
 • De PGM heeft in 2019 drie (full time) predikantsplaatsen;
 • Jeugdwerk, diaconie en ouderenpastoraat worden centraal gecoördineerd, maar decentraal uitgevoerd;
 • Er is aandacht voor pastoraat voor studenten;
 • Het zwaartepunt van pastoraat en diaconaat ligt decentraal;
 • Een passende bestuursstructuur waarbij doelmatig met menskracht wordt omgegaan;
 • We stellen ons oecumenisch op.

Het door de AK in september 2015 goedgekeurde beleidsplan 2015-2020 vindt u hier