Centrale diaconie

Centrale diaconie: helpen waar geen helper is.

Postadres:

Simpelhuisstraat 12

4331 PH  Middelburg

Voorzitter:

Laus Bosselaar
e-mailadres: laus.bosselaar@pgmiddelburg.nl
telefoon: (06) 27890334

Secretaris:

vacature  

Penningmeester:

J. de Visser

Amnestylaan 10

4336 LA Middelburg

mailadres : johdvisser@zeelandnet.nl De begroting v d Kerkrentmeesters 2018 en de jaarrekening 2016 staan onder Centrale Diaconie.  

Bankrekening:

NL 50 RABO 0385 3828 71  t.n.v. Diaconie Prot Gem Middelburg

Hier vindt u de giftenlijst 2019