Algemene kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is het stedelijk bestuursorgaan van de Protestantse Gemeente Middelburg. De AK kan vergeleken worden met de Tweede Kamer, maar dan op plaatselijk kerkelijk niveau.

In dit orgaan zijn ouderlingen en diakenen van de wijkgemeenten vertegenwoordigd. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van predikanten en kerkrentmeesters zitting in de AK. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het zogenaamde moderamen, waarin een aantal leden van de AK zitting heeft:

Wnd Voorzitter AK:
tel.:  
e-mail:   
Bep Huijbregtse
(0118) 63 56 67
bep.huijbregtse@kpnmail.nl  
Eerste scriba:
Postadres:
 
tel.:
e-mail:   
Joke Héjjas 
M. Smallegangehof 9
4331 WC  Middelburg
(0118) 63 74 51
scriba.ak@pgmiddelburg.nl   
Tweede scriba:     Vacature .  
Afgevaardigde Predikant:
tel.:
e-mail:

ds. Jacobine Scholte de Jong
(0118) 85 60 56
jacobine.scholtedejong@pgmiddelburg.nl  
Afgevaardigde
Centrale Diaconie:  
tel.:
e-mailadres:  

Laus Bosselaar
0627890334
laus.bosselaar@pgmiddelburg.nl
Afgevaardigde College
van
Kerkrentmeesters:
tel.:
e-mailadres:

Bep Huijbregtse


(0118) 63 56 67
voorzitter.cvk@pgmiddelburg.nl  

De AK houdt zich bezig met allerlei zaken die van belang zijn voor de Protestantse Gemeente Middelburg als geheel. De AK maakt het kerkelijk stedelijk beleid van de Protestantse gemeente, en voert dat tezamen met wijkgemeenten en andere colleges uit.