College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) houdt zich bezig met stedelijke beheersactiviteiten.

Het CvK zorgt voor het beheer van de ledenbestanden, de financiën (geen diaconale gelden) en de gebouwen.

Ook het kerkkantoor wordt aangestuurd door het CvK.

De secretaris Gert-Jan van Geldere is tevens contactpersoon.

Op deze pagina vindt u de begroting.