Stadspastoraat

“ONDER DE TOREN LEEFT DE KERK”

De kerken onder de Lange Jan (Nieuwe Kerk, Koorkerk en Wandelkerk) zijn in het toeristenseizoen iedere werkdag geopend van 10:30 uur tot 17:00 uur. U kunt deze dan bezichtigen; ook zijn er gidsen aanwezig. De toegang is gratis.

En… op de donderdagen worden er allerlei activiteiten georganiseerd door het

Lange Jan Project

Het LJP is een oecumenisch project van de Raad van Kerken van Middelburg dat al meer dan dertig jaar wordt georganiseerd en waarbij vrijwilligers van diverse kerken betrokken zijn. Het wil aan toeristen en mensen uit de eigen regio laten zien dat de kerk middenin de maatschappij staat. Dit project biedt bezoekers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Abdijkerken, een omgeving waar kerk en cultuur samenkomen.

In de maanden juli en augustus is er in de Koorkerk om 13:00 uur een kort meditatief moment rond een getuigenkalender, waarin elke week de aandacht gevestigd wordt op iemand die zich op het gebied van geloof en religie op bijzondere wijze heeft onderscheiden.

Dit wordt verzorgd door wisselende vrijwilligers en ondersteund met muziek.

Om 15:00 uur is er een » miniconcert. Dit jaar zijn er weer vele musici bereid gevonden om een kort concert te verzorgen. Dit kan op vocaal of instrumentaal gebied zijn, of een combinatie van beide. Kortom: elke keer weer anders.

Tijdens een gedeelte van de dag zal er elke week een pastoraal medewerker aanwezig zijn, met wie de bezoekers in gesprek kunnen gaan. Ook dit zijn vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen.

Inlichtingen bij het secretariaat: Dhr. F. Ferdinandusse, tel. 0118 – 61 54 10 

Nog een belangrijk onderdeel van het Lange Jan Project zijn de » tentoonstellingen. Er worden ook dit jaar weer vier tentoonstellingen georganiseerd, waarvan één in samenwerking met de Middelburgse synagoge en galerie “De Ossenberg”.

In de maanden juli en augustus kan men op donderdagen van 13:30 uur tot 15:00 uur deelnemen aan » “Kijken in Kerken en Synagoge”: een wandeling o.l.v. een gids langs diverse Middelburgse kerken (de Abdijkerken, de Gasthuiskerk, de Synagoge en de Petrus en Pauluskerk. De start is in de Wandelkerk bij de voet van de toren. Kosten: € 4,– per volwassene.

Adres: Middelburg – Onder den Toren – postcode 4331 BD