Voedselbank Walcheren

De Voedselbank Walcheren

is een initiatief van verschillende kerkelijke organisaties op Walcheren in nauwe samenwerking met de Maatschappelijke Instanties.

Hoofddoel:

  • De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren.

Nevendoelen:

  • Het terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen rond moet komen.
     
  • Het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief waardoor er een grote betrokkenheid ontstaat bij de samenleving. De hele organisatie wordt gedragen door enkel vrijwilligers, in alle functies.

Aanmelding dient plaats te vinden door een hulpverlenende instantie (maatschappelijk werk, sociale dienst, Kredietbank specialistische thuiszorg, diaconie, riagg, cwi, vluchtelingenhulp etc.). Particulieren kunnen zich onder strikte voorwaarden zelf rechtstreeks aanmelden. Deze voorwaarden leest u op de pagina over onze werkwijze.

Om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen dient het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend de klant te worden gestuurd naar het postadres van de Voedselbank Walcheren. (zie contactgegevens)

Bezoekadres:
Kuipersweg 21,
4338 PH Middelburg  

Telefoon: 0118-627379

Postadres:
Postbus 315,
4330 AH Middelburg

Voor uitgebreide informatie zie: http://www.voedselbankwalcheren.nl/